Författat av Katarina Schenker:

Situationen i Sverige med många nyanlända barn och ungdomar har satt ljuset på simkunnighet. Sverige är till stora delar omgivet av hav och det finns dessutom en utvecklad badhuskultur. Vattenvana och badvett är centrala förmågor i det omfattande fritidsutbud som finns i Sverige. På senare tid har flera rapporter kommit om att badhus har problem med dels uppförandekoder, dels drunkningstillbud.

Som vi har skrivit om i tidigare nyhetsbrev så följer vi projektet ”Gilla vatten”, ett socialt entreprenöriellt projekt som når både stad och land och vars ambition är att få fler barn och unga att först lära sig att gilla vatten för att därefter lära sig simma. En stor del av de barn som växer upp i Sverige lär sig att simma, och simkunnigheten i Sverige kan betraktas som hög. Läget är inte detsamma för nyanlända barn och ungdomar, och Gilla vattens undervisningskoncept, som de utbildar instruktörer i, skulle kunna vara ett sätt att öka tryggheten i och vid vatten.

På grund av att vi följer ”Gilla vatten” så deltog vi i konferensen ”World Aquatic Development Conference” (WADC), i Lund. En del av konferensen hade temat ”School swim”.

Konferensen handlade om hur man arbetar med simkunnighet i våra grannländer Norge och Danmark (i båda länderna är simkunnigheten lägre än i Sverige), vilka krav på simkunnighet som ställs i skolan i Sverige, hur Simförbundet arbetar med simkunnighet hur Livräddningssällskapet gör samma sak (men med en något annan syn på metodiken), om huruvida religioner kan vara begränsande i arbetet för ökad simkunnighet, och om det är så att ”curlande” av barn kan förhindra simkunnighet genom att föräldrar inte låter barnen testa gränser, göra misstag, och så småningom lära sig något bra.

Ett problem, eller en flaskhals, när man ska erbjuda alla barn och unga simundervisning är badhusen. Ibland finns tillgång till badhus, ibland inte. I Danmark söker man lösningar som inte kräver långväga och tidskrävande transporter för skolbarn, exempelvis beskrev Stephen Junggren från Syddansk universitet att man såg möjligheter i att köpa våtdräkter till skolorna och bedriva simundervisning utomhus i t ex havet i anslutning till sommarsäsongen. Med våtdräkter kan landsbygdsskolor spara både tid och pengar och samtidigt framhålla den egna bygdens resurser. Huruvida detta projekt faller väl ut hoppas jag få veta mer om i framtida utbildnings/forskningssammanhang.

Huvudattraktionen på konferensdagen var Milton Nelms och Shane Gould, som båda har haft stora internationella sportsliga framgångar inom simning. Nu arbetar de med konceptet ”Brain swim” som innebär att vattenovana personer ska lära sig att gilla vatten och inte vara rädda.

Nelms och Gould presenterade hur de har arbetat på Fiji med ”School swimming without swimming pools”. På Fiji finns olika grupperingar, både de som håller sig långt ifrån vattnet, och de som är mycket simkunniga och samtidigt övermodiga. Båda grupper finns i drunkningsstatistiken, de förstnämnda kan drunkna på grunt vatten där de faktiskt bottnar på grund av ovana och rädsla, medan de andra tar stora risker och har inte tillräcklig respekt för vattnet och havets krafter.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion med följande personer:

• Milton Nelms och Shane Gould – Brain swim/Gilla vatten
• Lars Åke Bäckman, Skolverket
• Jan Kjensli, Norska simförbundet
• Carola Sjödin, Svenska simförbundet
• Stephen Junggren, Syddansk universitet, Danmark
• Dagmar Dahl, Nord universitet, Norge.


Bild 1: Paneldebatt

Under paneldebatten diskuterades frågor som Vad krävs för att alla ska lära sig att simma? Behövs en ny definition av simkunnighet? Hur kan lek finnas med i simlektionerna? Hur kan man få lärarna mer engagerade i badet?

Att simning är en kulturell produkt blev tydligt under dagen. Historiskt har simning används av olika anledningar. För vissa har det varit ett sätt att få mat för dagen, medan det för andra kanske mer har handlat om rekreation. Vatten kan vara förenat med livsfara, men det är också en livsnödvändighet. Beroende på vilken roll simningen spelar i våra liv ställs olika krav på teknik och kunskap. De nordiska länderna har bestämt sig för att simkunnighet är viktigt, då inte minst utifrån ett livräddande perspektiv, men också utifrån en demokratisk aspekt – alla ska ges förutsättningar att delta också i de delar av ländernas fritidskultur som inbegriper vatten.